Suunnittelu

Suunnittelupalveluumme kuuluu:

– kone-ja laitesuunnittelu

– teräsrakennesuunnittelu

– valmistussuunnittelu (konepajakuvat)

– alihankintasuunnittelu ja puhtaaksipiirto

Piirto-ohjelmistot ovat Autocad 2D ja Inventor 3D.

Suunnittelussa käytämme PTM-Systemsin kehittämää Excel-pohjaista Materiaalinhallinta-ohjelmaa, jolla saadaan tarkat mitat ja määrät kappaleista tuotannon esikäsittelyyn (sahaus, poltto, leikkaus jne.) Esim. sahauksessa ohjelman avulla voidaan sahattavat kappaleeet jakaa kankipituuksille, jolloin hukkaprosenttti on todella pieni. Ohjelma luo yhteenvedon, josta nähdään kaikki materiaalit ja määrät raaka-aineiden hankintaa varten.